Zasady ochrony własności przemysłowej UŁ


Przedstawiamy szczegółowy opis procedury zgłaszania dobra własności przemysłowej do ochrony prawnej.


W dokumencie znajdą Państwo schemat procedury i jej analizę krok po kroku od zgłoszenia dobra własności przemysłowej poprzez decyzję uczelni w sprawie konieczności ochrony własności przemysłowej i zapewnienie ochrony prawnej po utrzymanie ochrony prawnej po upływie okresu ochrony patentu. W publikacji zamieszczone zostały również odnośniki do niezbędnych formularzy, regulaminów oraz uchwał Senatu dot. zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
proceduraIP-3KONTAKT
Centrum Transferu Technologii UŁ
ul. Lindleya 5a, 90-131 Łódź


tel. 42 435 49 87
e-mail: ctt@uni.lodz.pl
Rzecznik Patentowy UŁ
ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź /pokój B 223/


tel. 42 635 60 68
e-mail: regopat@uni.lodz.pl