Zagospodarowanie Ogrodu Botanicznego wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej dla Wydziału Biologii Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

WFOSiGWOgrod_1


Uniwersytet Łódzki otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. ”Zagospodarowanie Ogrodu Botanicznego wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej dla Wydziału Biologii Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego”


Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi : 1.408. 780,00 zł

Całkowita Wartość Zadania : 2. 607.429,44 zł

Wartość wkładu własnego Uczelni: 1.198.649,44 zł


Zakres prac obejmował nasadzenia wraz utworzeniem ścieżek edukacyjnych. Ponadto powstała cześć małej architektury w postaci Pawilonu edukacyjnego, w którym studenci będą odbywać zajęcia, a także baseny hodowlane, fontanny, kompostownik, pergola, trelisa.


Dokonano nasadzeń ponad 10 tys. roślin z różnych gatunków.

Przeprowadzono pielęgnację istniejących drzew, dokonano przesadzeń a także wykonano nowy trawnik.

Każda roślina została opisana odrębną tabliczką, zaś przy wejściu do ogrodu powstała duża tablica informacyjna pokazująca powstałe ścieżki.


Uniwersytet Łódzki rozpoczął realizację inwestycji w IV kw.2019 r.

Podpisano Umowę z czterema wykonawcami z różnych branż.

Prace zakończyły się w maju 2020r.


Dofinansowanie umożliwiło Uniwersytetowi Łódzkiemu prowadzenie kierunków eksperymentalnych w ogrodzie, a także otwarty dostęp uatrakcyjnił ofertę miasta dla mieszkańców Łodzi i okolic.

Adres strony internetowej jednostki współfinansującej: www.wfosigw.lodz.pl
Ogrod_2Ogrod_3