Uczelniana Rada Samorządu Studentów

...

Uczelniana Rada Samorządu Studentów stanowi reprezentację ogółu Studentów UŁ, zrzeszając przedstawicieli wszystkich Wydziałów UŁ wraz z Filią UŁ w Tomaszowie Mazowieckim. Kompetencje Rady sprowadzają się w szczególności do delegowania przedstawicieli studentów UŁ do Uczelnianych Komisji oraz inicjowania i opiniowania projektów decyzji organów Uczelni w sprawach związanych z realizacją procesu kształcenia, wychowania bądź socjalno-bytowych studentów. Uczelniana Rada odpowiedzialna jest również za organizację Juwenaliów Uniwersytetu Łódzkiego.Przewodniczący URSS UŁ

Mateusz Kłudczyński


I Zastępca

Klaudia Górecka


II Zastępca

Bartłomiej Józefowicz


III Zastępca

Grzegorz Gwarda

Sekretarz URSS UŁ

Kaja Mosińska


Kontakt

E-mail: urss@uni.lodz.pl

Facebook: https://www.facebook.com/urssul/