Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ

For English version, click here

STRONA ARCHIWALNA; NIEAKTUALIZOWANA OD 9.06.2021 R. PRZEJDŹ DO STRONY SDNS W MULTIPORTALU UŁ

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:


 • nauki socjologiczne,
 • ekonomia i finanse,
 • nauki prawne,
 • pedagogika,
 • psychologia,
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki o polityce i administracji.


Doktorant deklaruje w procesie rekrutacji dyscyplinę naukową, w której będzie się rozwijał i przygotuje rozprawę doktorską.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia uczestnikom studiów opiekę promotorską i pomoc w pozyskaniu wiedzy niezbędnej do uzyskania stopnia naukowego doktora. Program stwarza doktorantowi możliwość zdobycia kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także rozwój zawodowy (doskonalenie warsztatu badawczego i podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych) oraz rozwój osobisty (kompetencje miękkie).

Kształcenie prowadzone jest w języku polskim oraz angielskim i obejmuje grupę przedmiotów obowiązkowych, bloki przedmiotów do wyboru oraz seminaria. Zastosowane podejście pozwala na zaproponowanie doktorantom elastycznego i interdyscyplinarnego programu kształcenia realizowanego w środowisku międzynarodowym (wykładowcy i doktoranci obcokrajowcy, możliwość wyjazdów zagranicznych). Cały okres studiów to intensywna praca z promotorem w relacji uczeń-mistrz. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Studia trwają osiem semestrów i są nieodpłatne. Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie.

Studia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych odbywają się w trybie kształcenia stacjonarnego. W celu umożliwienia Doktorantom udziału w zajęciach dydaktycznych, pracy nad przygotowaniem rozprawy oraz podejmowania innych aktywności naukowych i organizacyjnych, większość obowiązkowych zajęć dydaktycznych (nie wszystkie) prowadzona jest w piątki. Należy jednak pamiętać, że kształcenie w Szkole Doktorskiej nie ogranicza się jedynie do realizacji programu zajęć. Rekomendujemy Kandydatom, aby podejmując decyzję o rozpoczęciu kształcenia, dokonali oceny możliwości połączenia obowiązków doktoranta z aktywnością zawodową. Oczekujemy od Doktorantów inicjatywy i zaangażowania na wielu polach aktywności naukowej.Siedziba Szkoły

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26, pok. 7
90-237 Łódź


Wydziały Konstytuujące

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Dyscypliny:

 • ekonomia i finanse
 • nauki socjologiczne

www http://www.eksoc.uni.lodz.plWydział Nauk Geograficznych

Dyscyplina:

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

www: http://www.geo.uni.lodz.plWydział Nauk o Wychowaniu

Dyscypliny:

 • pedagogika
 • psychologia

www: http://www.wnow.uni.lodz.plWydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Dyscyplina:

 • nauki o polityce i administracji

www: http://www.wsmip.uni.lodz.plWydział Prawa i Administracji

Dyscyplina:

 • nauki prawne

www: http://www.wpia.uni.lodz.plWydział Zarządzania

Dyscyplina:

 • nauki o zarządzaniu i jakości

www: http://www.wz.uni.lodz.plDyrektor

Dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
Pok. 329

T. 42 635 52 37

E. dyrektorsdns@uni.lodz.pl

Dyżury do ustalenia po wcześniejszym kontakcie za pośrednictwem email: dyrektorsdns@uni.lodz.plRada Szkoły

Przewodnicząca Rady Szkoły

dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ


Nauki prawne

dr hab. Sylwia Wojtczak, prof. UŁ

dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ


Nauki socjologiczne

dr hab. Alicja Łaska-Formejster, prof. UŁ

dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ


Ekonomia i finanse

dr hab. Ewa Kusideł, prof. UŁ

dr hab. Maciej Kozłowski, prof. UŁ


Nauki o polityce i administracji

prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak

dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ


Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

dr hab. Ewa Szafrańska, prof. UŁ

dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ


Nauki o zarządzaniu i jakości

prof. dr hab. Jan Jeżak

dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ


Pedagogika

prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ


Psychologia

prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz

dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof. UŁ


Przedstawiciel doktorantów

mgr Sebastian Czechowicz

mgr Marcin Jaworski

mgr Monika WilanowskaSekretarz


Mgr inż. Małgorzata Krysiak

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
pok. 7

T. 42 635 62 42, 601 083 029

E. malgorzata.krysiak@uni.lodz.pl

pon. – pt. 9.00-15.00


UWAGA! W dniach 4.05-7.05 stanowisko nieczynne