Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ

For English version, click here


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ umożliwia uzyskanie stopnia doktora w siedmiu dyscyplinach:

  • Archeologii
  • Historii
  • Filozofii
  • Językoznawstwie
  • Literaturoznawstwie
  • Naukach o kulturze i religii
  • Naukach o sztuce

Jednocześnie program kształcenia pozwala realizować badania z wybranej dyscypliny nauk humanistycznych w warunkach interdyscyplinarności indywidualnej i zespołowej.


Celem kształcenia jest rozwój naukowy doktoranta, który w trakcie 4 lat (8 semestrów) nauki w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych poszerza i pogłębia swoją wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny naukowej w środowisku interdyscyplinarnym, umożliwiającym umiejscowienie kompetencji związanych z daną dyscypliną w szerszym kontekście, a także rozwija swój warsztat badawczy i dydaktyczny oraz nabywa kompetencje miękkie, które mogą być w przyszłości wykorzystane zarówno w pracy akademickiej, jak i w działalności zawodowej o pozaakademickim charakterze.


Po ukończeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i obronie rozprawy doktorskiej absolwent uzyskuje stopień doktora nauk humanistycznych w jednej z sześciu wyżej wymienionych dyscyplin.Siedziba Szkoły

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 171/173
90-236 ŁódźDyrektor

Dr hab. Joanna Sowa, prof. UŁ

Wydział Filologiczny UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
Pok. 3.24

T. 42 635 68 94

E. joanna.sowa@uni.lodz.plRada Szkoły


Przewodnicząca Rady Szkoły

Prof. Joanna Sowa


Archeologia

Prof. Piotr Strzyż

Prof. Marek Olędzki


Filozofia

Prof. Marek Gensler

Prof. Janusz Maciaszek


Historia

Prof. Sławomir Bralewski

Prof. Przemysław Waingertner


Językoznawstwo

Prof. Ivan Petrov

Prof. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz


Literaturoznawstwo

Prof. Michał Lachman

Prof. Dorota Samborska-Kukuć


Nauki o kulturze i religii

Prof. Marcin Kępiński

Prof. Piotr Sitarski


Przedstawiciele Doktorantów

mgr Roman Sacharov

mgr Michał Owczarek

mgr Dominika Kobylska

mgr Kacper Krzeczewski


Sekretarz

Mgr Dariusz Osówniak

Wydział Filologiczny UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
Pok. 3.39

T. 42 665 52 61

E. sdnh@uni.lodz.pl


Dyżury - Prosimy o kontakt poprzez e-mail