Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ

  • Krok po kroku 2021-2022
  • Test ze znajomości języka angielskiego


Adres przyjmowania dokumentów w ramach REKRUTACJImgr Ewa Mikołajczyk-Zając

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

ul. Banacha 12/16
90-237 Łódź

e-mail: Sekretarz.SDNSiP@biol.uni.lodz.pl
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do szkoły doktorskiej w UŁ

Personal data policy for doctoral school candidates