Praktyki studenckie

ZMIANA PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH SPOSÓB ORGANIZACJI NAUCZYCIELSKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH z 2 grudnia 2020 r.

W nowelizacji dodano przepis epizodyczny umo┼╝liwiaj─ůcy realizacj─Ö praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021:

  1. w podmiocie prowadz─ůcym kszta┼écenie ÔÇô w takim przypadku praktyki b─Öd─ů przygotowywane i organizowane przez ten podmiot i mog─ů odbywa─ç si─Ö w formie ─çwicze┼ä praktycznych, symulacji lekcji lub zaj─Ö─ç, w┼éa┼Ťciwych dla przedszkola, szko┼éy lub plac├│wki systemu o┼Ťwiaty, tak┼╝e z wykorzystaniem metod i technik kszta┼écenia na odleg┼éo┼Ť─ç;
  2. przez udzia┼é studenta lub uczestnika studi├│w podyplomowych w prowadzeniu przez szko┼é─Ö lub plac├│wk─Ö systemu o┼Ťwiaty lekcji lub zaj─Ö─ç z wykorzystaniem metod i technik kszta┼écenia na odleg┼éo┼Ť─ç ÔÇô w takim przypadku praktyki b─Öd─ů organizowane przez podmiot prowadz─ůcy kszta┼écenie i mog─ů odbywa─ç si─Ö przez umo┼╝liwienie studentom lub uczestnikom studi├│w podyplomowych udzia┼éu w przygotowaniu i prowadzeniu przez szko┼é─Ö lub plac├│wk─Ö systemu o┼Ťwiaty lekcji lub zaj─Ö─ç realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kszta┼écenia na odleg┼éo┼Ť─ç lub ich obserwacji.

Nowe przepisy weszły w życie 5 grudnia 2020 r.

Materiały

Praktyki zawodowe w kszta┼éceniu przygotowuj─ůcym do zawodu nauczyciela w roku akademickim 2020/2021KOMUNIKAT REKTORA z 1 LISTOPADA 2020 r.

Szanowni Pa┼ästwo, wobec ci─ůg┼éego wzrostu liczby zaka┼╝e┼ä, kszta┼écenie student├│w U┼ü nadal powinno odbywa─ç si─Ö w formie zdalnej. W┼éadze niekt├│rych wydzia┼é├│w zg┼éaszaj─ů jednak sytuacje, w kt├│rych prowadzenie zaj─Ö─ç wy┼é─ůcznie w ten spos├│b jest niemo┼╝liwe, podobnie jak prze┼éo┼╝enie ich na termin p├│┼║niejszy. W zwi─ůzku z tym informuj─Ö, ┼╝e dopuszczalne jest, aby w szczeg├│lnych przypadkach, tzw. zaj─Öcia praktyczne by┼éy prowadzone stacjonarnie, oczywi┼Ťcie pod warunkiem zachowania re┼╝imu sanitarnego, przewidzianego w zarz─ůdzeniu nr 174 z dnia 18.09.2020 r. Decyzj─Ö w tej sprawie podejmuj─ů dziekani. W przypadku dzia┼éalno┼Ťci naukowej i administracyjnej w dalszym ci─ůgu obowi─ůzuje tryb mieszany, cho─ç w zwi─ůzku z decyzjami rz─ůdowymi, praca stacjonarna powinna by─ç ograniczona do niezb─Ödnego minimum.

Z wyrazami szacunku,

Prof. El┼╝bieta ┼╗─ůdzi┼äska

Rektor Uniwersytetu ŁódzkiegoWA┼╗NA INFORMACJA z 27 PA┼╣DZIERNIKA 2020 r.

Zgodnie z rozporz─ůdzeniem MNiSW z dn. 16.10.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia (...) na podstawie par. 1 na obszarze kraju obj─Ötego obszarem czerwonym w uczelniach nadzorowanych przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw szkolnictwa wy┼╝szego i nauki oraz w podmiotach prowadz─ůcych kszta┼écenie doktorant├│w - zaj─Öcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kszta┼écenia doktorant├│w oraz w ramach innych form kszta┼écenia - s─ů prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kszta┼écenia na odleg┼éo┼Ť─ç.

Rozporz─ůdzenie dopuszcza wyj─ůtek prowadzenia zaj─Ö─ç stacjonarnie, je┼╝eli niemo┼╝liwe jest ich przeprowadzenie w formie zdalnej. W takim przypadku zgodnie z par. 1 ust. 4 rozporz─ůdzenia decyzj─Ö w sprawie sposobu prowadzenia kszta┼écenia podejmuje rektor lub kierownik innego podmiotu prowadz─ůcego kszta┼écenie doktorant├│w i okre┼Ťla warunki realizacji zaj─Ö─ç oraz korzystania z infrastruktury odpowiednio uczelni lub innego podmiotu zapewniaj─ůce bezpiecze┼ästwo os├│b prowadz─ůcych zaj─Öcia i bior─ůcych w nich udzia┼é.

Z tre┼Ťci komunikatu Rektora U┼ü wynika, ┼╝e Pani Rektor podj─Ö┼éa decyzj─Ö, ┼╝e praktyki maj─ů r├│wnie┼╝ odbywa─ç si─Ö zdalnie lub w terminie p├│┼║niejszym, a wi─Öc nie ma aktualnie mo┼╝liwo┼Ťci przeprowadzenia praktyk w trybie stacjonarnym i mieszanym.


Uniwersytet Łódzki organizuje przewidziane w planach studiów i w programach kształcenia studenckie praktyki zawodowe zgodnie z:

Za┼é─ůczniki w j. angielskim: za┼é─ůcznik nr 2, za┼é─ůcznik nr 3, za┼é─ůcznik nr 4.

Warunki uznawania jako praktyki zawodowej innej dzia┼éalno┼Ťci studenta zawarte s─ů w wy┼╝ej wymienionym zarz─ůdzeniu. Nie ma mo┼╝liwo┼Ťci zwalniania student├│w z praktyki.

Organizacj─ů, dokumentacj─ů oraz zaliczaniem praktyk zajmuj─ů si─Ö Pe┼énomocnicy Dziekana ds. praktyk zawodowych oraz opiekunowie kierunkowi praktyk zawodowych powo┼éani na Wydzia┼éach Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego:

1) Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

2) Wydział Chemii

3) Wydział Ekonomiczno-Socjologczny

4) Wydział Filologiczny

5) Wydział Filozoficzno-Historyczny

6) Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

7) Wydział Matematyki i Informatyki

8) Wydział Nauk Geograficznych

9) Wydział Nauk o Wychowaniu

10) Wydział Prawa i Administracji

11) Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

12) Wydzia┼é Zarz─ůdzania

13) Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Praktyki studenckie organizowane s─ů zgodnie z Regulaminami praktyk opracowanymi na wydzia┼éach Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego dla poszczeg├│lnych kierunk├│w studi├│w.

Podstaw─ů odbywania praktyk przez studenta jest Porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych z jednostkami, w kt├│rych mog─ů si─Ö one odbywa─ç, podpisane przez dziekana wydzia┼éu.

Wymiar praktyki jest zr├│┼╝nicowany w zale┼╝no┼Ťci od kierunku i profilu studi├│w. Przebieg studenckich praktyk zawodowych mo┼╝e by─ç dokumentowany w dzienniku praktyk lub w inny spos├│b, zgodny z zasadami ustalonymi przez opiekuna kierunkowego.
W Uniwersytecie ┼ü├│dzkim koordynacj─ů organizacji praktyk studenckich oraz wsp├│┼étworzeniem zarz─ůdze┼ä i przepis├│w zajmuje si─Ö Pe┼énomocnik Rektora U┼ü do spraw praktyk zawodowych. Funkcj─Ö t─Ö pe┼éni dr Artur Gajdos, e-mail: artur.gajdos@uni.lodz.pl

Z Pe┼énomocnikiem Rektora wsp├│┼épracuje mgr Barbara Kliszcz, Centrum Obs┼éugi Student├│w i Doktorant├│w ÔÇô Rekrutacja i Tok Studi├│w, Rektorat U┼ü, ul. Uniwersytecka 3, II pi─Ötro, pok├│j 205, tel. 42 635-40-80, e-mail: barbara.kliszcz@uni.lodz.pl
Oferty pracy, praktyk i staży w Akademickim Biurze Karier Zawodowych UŁ