Wewnętrzne konkursy badawcze Uniwersytetu Łódzkiego

Konkursy te finansowane są w ramach zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).


Uniwersytet Łódzki, jako jeden z uczestników pierwszej edycji konkursu MNiSW - IDUB, otrzymał z MNISW dodatkowe środki na badania naukowe, które w formie subwencji będzie otrzymywał przez kolejnych 6 lat. Doświadczeni naukowcy i młodzi badacze mogą ubiegać się o dofinansowania w ramach kilkunastu programów, zarówno w formie jednorazowych dofinansowań, jak i comiesięcznego wynagrodzenia. prof_Z_Kmieciak


- Gorąco zachęcam do aplikowania o wewnętrzne konkursy badawcze UŁ, zarówno naszych naukowców, jak i badaczy spoza UŁ. Uniwersytet Łódzki od lat mocno stawia na projekty naukowe i będzie się w najbliższym czasie bardzo pod tym względem rozwijał. Dzięki tym grantom można się również przekonać, że Łódź jest dobrym miastem do życia, rozwinąć swoje horyzonty, poznać Polaków, jesteśmy niezwykle gościnnym narodem, zapewniam. Taka przygoda może trwać kilka miesięcy lub kilka lat, a może pobyt na stałe? Serdecznie zapraszamy do Łodzi, do Polski – mówi prof. Zbigniew Kmieciak, Prorektor ds. nauki UŁ.


Celem Uniwersytetu Łódzkiego, jako uniwersytetu klasycznego, o dużym zróżnicowaniu dyscyplin, jest stałe podnoszenie jakości działalności naukowej, a tym samym zwiększenie jej wpływu na rozwój światowej nauki. Uniwersytet Łódzki pragnie stać się atrakcyjnym miejscem zarówno dla studentów krajowych, zagranicznych oraz uczestników szkół doktorskich, jak i dla najlepszych pracowników, stwarzając dla nich warunki rozwoju na każdym etapie kariery w oparciu o monitoring kompetencji i efektów pracy. Poprzez stworzenie międzynarodowym badaniom przyjaznego środowiska pracy oraz promowanie udziału partnerów europejskich i światowych w badaniach naukowych, Uniwersytet Łódzki ma szansę zwiększyć swoją rozpoznawalność i stać się naukowym, eksperckim i akademickim partnerem dla jednostek krajowych i zagranicznych.


Podział środków pomiędzy dziedziny nauki uwzględnia trzy parametry: liczbę n w poszczególnych dyscyplinach, kosztochłonność naukową dyscyplin i posiadaną ocenę parametryczną. W konsekwencji podział środków pomiędzy dziedziny nauki, w ramach 2% zwiększonej subwencji dla UŁ, przedstawia się następująco:

- nauki społeczne 37%,

- nauki humanistyczne 19%,

- nauki przyrodnicze 44%.


Konkursy zaplanowane na 2021 rok

  • Doktoranckie Granty Badawcze
  • Granty dla młodych naukowców - nabór wniosków od 14 czerwca
  • Granty dla doświadczonych naukowców - nabór wniosków od 14 czerwca
  • Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych - jesień 2021
  • Premie za publikacje i patenty - maj 2021
  • Nagroda Rektora dla wybitnego naukowca - jesień 2021


Szczegóły dotyczące konkursów wraz z dokumentacją znajdują się na stronie Centrum Nauki w zakładce Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza