Jak prowadzić politykę z Azją Południowo-Wschodnią?

Katedra Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ jest partnerem w międzynarodowym konsorcjum realizującym grant z Programu Ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Projekt Competing Regional Integrations in Southeast Asia (CRISEA) został rozstrzygnięty w czerwcu w konkursie Regional integration in South East Asia and its consequences for Europe.

Konsorcjum tworzy w sumie 13 podmiotów, jego liderem jest Francuska Szkoła Dalekiego Wschodu (Ecole Francaise d’Extreme-Orient, a pozostałymi członkami obok Uniwersytetu Łódzkiego, europejskie i azjatyckie uniwersytety i instytucje badawcze takie jak: Cambridge University, Oslo University, Hamburg University, Wyższy Instytut Nauk Społecznych w Portugalii, Uniwersytet Studiów Orientalnych w Neapolu, Chiang Mai University (Tajlandia), Center for Strategic and International Studies (Indonezja), Malaya University (Filipiny), Mandalay University (Myanmar), Akademia Nauk Społecznych w Wietnamie. Wszystkie jednostki biorące udział w projekcie zajmują się szeroko rozumianą problematyką Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Konsorcjum otrzymało na realizację projektu 2,5 mln EUR, w tym Uniwersytet Łódzki 120 tyś. EURO. Prace badawcze w projekcie potrwają 36 miesięcy.

Podstawowym problemem badawczym jaki zostanie podjęty w projekcie jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Azja Południowo-Wschodnia ma się przekształcić w strategiczny region dla Unii Europejskiej? Jakie są zagrożenia, problemy i szanse wynikające ze współpracy z tym dynamicznie rozwijającym się obszarem?

Pozostałe cele badawcze projektu zostały określone bardzo szeroko. Są to zagadnienia związane zarówno z modelami integracji w regionie Azji Południowo-Wschodniej, jak i konsekwencjami jakie wynikają dla Europy w związku z procesami integracyjnymi zachodzącymi w Azji. Uczestnicy konsorcjum wskażą główne tendencje zmian zachodzące w największym ugrupowaniu w regionie – ASEAN, jak również przyjrzą się instytucjom dyplomatycznym w procesie komunikowania się między regionami.

Tym samym wyniki uzyskane w projekcie pomogą Komisji Europejskiej w prowadzeniu unijnej polityki wobec państw regionu Azji Południowo-Wschodniej.

Projekt będzie realizowany w pięciu obszarach badawczych. Pierwszym jest środowisko, drugim - gospodarka, trzecim - państwo, czwartym- tożsamość, piątym - region. Oprócz tego dwie inne grupy będą się zajmować upowszechnianiem wyników badań i zarządzaniem projektem. Katedra Studiów Azjatyckich WSMiP UŁ będzie uczestniczyła w dwóch grupach badawczych: pierwszej – środowisko (The Environment: Securing the Commons) i piątej – region (The Region: ASEAN's Contested Centrality). Profesor Małgorzata Pietrasiak z Uniwersytetu Łódzkiego będzie koordynować wspólnie z profesorem Chayan Vaddhanaphuti z Chiang Mai University prace zespołu środowisko.


Projekt jest finansowany z programu ramowego Horyzont 2020 Komisji Europejskiej

Kierownik projektu w UŁ – dr Tomasz Kamiński

Katedra Studiów Azjatyckich, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych