Certyfikaty jakości kształcenia

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.
Materiał źródłowy: https://www.pka.edu.pl/o-pka/misja-pka/

Szczegółowe informacje: http://www.pka.edu.plWykaz aktualnych ewaluacji jakości kształcenia przeprowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim przez Polską Komisję Akredytacyjną


Oceny instytucjonalne:

  • Wydział Nauk o Wychowaniu - ocena pozytywna - uchwała z 16 czerwca 2016 r.
  • Wydział Matematyki i Informatyki - ocena pozytywna - uchwała z 8 października 2015 r.
  • Wydział Zarządzania - ocena wyróżniająca - uchwała z 17 stycznia 2013 r.


Oceny programowe:

L.P.

WYDZIAŁ

KIERUNEK

STUDIÓW

POZIOM

I

PROFIL

DATA UCHWAŁY

OCENA/

TERMIN NASTĘPNEJ

1

Biologii i Ochrony Środowiska

Mikrobiologia

I, II

Profil ogólnoakademicki

11.04.2019

pozytywna

w 2024/2025

2

Biologii i Ochrony Środowiska

Biotechnologia

I, II

Profil ogólnoakademicki

11.04.2019

pozytywna

w 2024/2025

3

Biologii i Ochrony Środowiska

Biologia*

I, II

Profil ogólnoakademicki

03.12.2020

pozytywna

w 2026/2027

4

Chemii

Analityka chemiczna

I, II

Profil ogólnoakademicki

12.12.2019

pozytywna

w 2025/2026

5

Chemii

Chemia

I, II

Profil ogólnoakademicki

12.12.2019

pozytywna

w 2025/2026

6

Chemii

Nauczanie chemii

II

Profil ogólnoakademicki

12.12.2019

pozytywna

w 2025/2026

7

Chemii

Chemia kosmetyczna**

I, II

Profil ogólnoakademicki

12.12.2019

pozytywna

w 2020/2021

8

Ekonomiczno-Socjologiczny

Ekonomia

I, II

Profil ogólnoakademicki

7.09.2017

pozytywna

w 2022/2023

9

Ekonomiczno-Socjologiczny

Informatyka i ekonometria

I, II

Profil ogólnoakademicki

3.07.2014

wyróżniająca

w 2021/2022

10

Ekonomiczno-Socjologiczny

Finanse i rachunkowość

I, II

Profil ogólnoakademicki

7.07.2016

pozytywna

w 2021/2022

11

Ekonomiczno-Socjologiczny

Gospodarka przestrzenna

I, II

Profil ogólnoakademicki

7.09.2017

pozytywna

w 2022/2023

12

Ekonomiczno-Socjologiczny

Analityka gospodarcza

I, II

Profil ogólnoakademicki

12.10.2017

pozytywna

w 2023/2024

13

Ekonomiczno-Socjologiczny

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I, II

Profil ogólnoakademicki

17.09.2020

pozytywna

w 2025/2026

14

Ekonomiczno-Socjologiczny

Socjologia

I, II

Profil ogólnoakademicki

11.06.2015

pozytywna

w 2020/2021

15

Ekonomiczno-Socjologiczny

Praca socjalna

I, II

Profil ogólnoakademicki

11.06.2015

pozytywna

w 2020/2021

16

Ekonomiczno-Socjologiczny

Logistyka

I, II

Profil ogólnoakademicki

5.09.2019

pozytywna

w 2024/2025

17

Filologiczny

Filologia polska

I, II

Profil ogólnoakademicki

8.12.2016

pozytywna

w 2022/2023

18

Filologiczny

Kulturoznawstwo

I, II

Profil ogólnoakademicki

8.12.2016

pozytywna

w 2022/2023

19

Filologiczny

Filologia angielska

I, II

Profil ogólnoakademicki

9.11.2017

pozytywna

w 2023/2024

20

Filologiczny

Filologia

I, II

Profil ogólnoakademicki

10.05.2018

pozytywna

w 2023/2024

21

Filologiczny

Filologia germańska

I, II

Profil ogólnoakademicki

21.06.2018

pozytywna

w 2023/2024

22

Filozoficzno-Historyczny

Filozofia

I, II

Profil ogólnoakademicki

11.07.2019

pozytywna

w 2024/2025

23

Filozoficzno-Historyczny

Historia sztuki

I, II

Profil ogólnoakademicki

14.11.2019

pozytywna

w 2025/2026

24

Fizyki i Informatyki Stosowanej

Fizyka

I, II

Profil ogólnoakademicki

10.10.2019

pozytywna

w 2025/2026

25

Fizyki i Informatyki Stosowanej

Informatyka

I, II

Profil ogólnoakademicki

12.12.2019

pozytywna

w 2025/2026

26

Matematyki i Informatyki

Matematyka

I, II

Profil ogólnoakademicki

6.11.2014

pozytywna

w 2020/2021

27

Nauk Geograficznych

Turystyka i rekreacja

I – profil praktyczny

II – profil ogólnoakademicki

23.02.2017

pozytywna

w 2022/2023

28

Nauk Geograficznych i

Zarządzania (studia wspólne)

Gospodarka przestrzenna

I, II

Profil ogólnoakademicki

4.08.2017

pozytywna

w 2022/2023

29

Nauk Geograficznych

Geografia

I, II

Profil ogólnoakademicki

22.01.2015

pozytywna

w 2020/2021

30

Wydział Prawa i Administracji

Administracja

I, II

Profil

ogólnoakademicki

22.03.2018

pozytywna

w 2023/2024

31

Wydział Prawa i Administracji

Prawo

JSM

Profil ogólnoakademicki

6.09.2018

wyróżniająca

w 2025/2026

32

Wydział Prawa i Administracji

Prawo podatkowe i rachunkowość

II

Profil ogólnoakademicki

6.09.2019

pozytywna

w 2023/2024

33

Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Administracja

I, II

Profil ogólnoakademicki

19.09.2019

pozytywna

w 2020/2021

34

Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Zarządzanie

I

Profil praktyczny

7.07.2016

pozytywna

w 2021/2022

35

Studiów Międzynarodowych

i Politologicznych

Politologia

I, II

Profil ogólnoakademicki

28.08.2020

pozytywna

w 2025/2026

36

Studiów Międzynarodowych

i Politologicznych

Stosunki międzynarodowe

I, II

Profil ogólnoakademicki

11.04.2019

warunkowa

w 2020/2021

*przyznanie Certyfikatu Jakości Kształcenia w kategorii: Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej

**kierunek wygaszony, ostatni absolwenci w 2019/2020