Konferencja naukowa XXXVII Seminarium terenowe WARSZTATY z GEOGRAFII TURYZMU Kołobrzeg

23-24 WRZEśNIA / 2021
Organizator:

nstytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Polskie Towarzystwo Geograficzne O/Słupsk

Kierownik:

prof. UŁ dr hab. Bogdan Włodarczyk

Sekretarz:

dr Marzena Makowska-Iskierka

Tematyka:

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej XXXVII Seminarium terenowe „Warsztaty z geografii turyzmu”, która odbędzie się formie tradycyjnej w dniach 23-24 września 2021 r. w Kołobrzegu. Będzie nam miło gościć Państwa w tym wyjątkowym nadmorskim mieście - uzdrowisku, w pięciogwiazdkowym hotelu Marine by Zdrojowa. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o zapoznanie się ze szczegółami organizacyjnymi i regulaminem (w zał.) oraz wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na: https://forms.office.com/r/huXSfpz0VH.

Wpłaty wpisowego prosimy dokonywać na konto: Pekao SA nr 76 1240 6292 1111 0011 0565 4604 z dopiskiem: „opłata konferencyjna XXXVII WzGT”.

Kontakt: warsztaty.turyzm@uni.lodz.pl
tel. 601-231-284