Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

ul. Składowa nr 43/ 90-127 Łódź