27 maja, 2021 r.

Prof. Marta Kolanowska nominowana do „Polskiego Nobla” [EN]

Prof. Marta Kolanowska nominowana do „Polskiego Nobla” [EN]

fot. źródło prywatne

Polskie uczelnie badawcze, w tym Uniwersytet Łódzki, wytypowały swoich kandydatów do pierwszej edycji Nagrody Heisiga. Wyróżnienie, nazywane już polskim odpowiednikiem Nagrody Nobla, ma honorować polskich naukowców, którzy prowadzą badania na najwyższym poziomie, a ich odkrycia zmieniają świat. Wśród 12 nominowanych znajduje się dr hab. Marta Kolanowska, prof. UŁ z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.


- Bardzo się cieszę z tej nominacji i serdecznie dziękuję za docenienie mojej pracy badawczej. Znalazłam się w gronie wspaniałych naukowców i samo to jest już dla mnie ogromnym zaszczytem. Takie konkursy, oprócz dawania ogromnej satysfakcji, zwracają uwagę na konkretne problemy naszego świata. W przypadku mojej specjalizacji jest to problem pogarszającego się stanu przyrody. Doceniam więc to, że przy takich okazjach mogę dorzucić swój skromny apel o to, byśmy lepiej dbali o naszą planetę. Gdyby gatunki przestały znikać, byłaby to dla mnie największa nagroda, ale jeszcze długa droga przed nami, zanim to się uda - mówi profesor Marta Kolanowska.


Zwycięzcę Nagrody poznamy 1 października. Otrzyma on medal oraz 200 tys. zł - to najwyższa polska nagroda dla naukowca. Wyróżnienie ma być przyznawane co dwa lata.


Dr hab. Marta Kolanowska, prof. UŁ z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska bada różnorodność biologiczną najsłabiej zbadanych regionów świata. Odkryła 370 nieznanych nauce gatunków orchidei. Brała udział w ponad 20 ekspedycjach tropikalnych. W 2020 r. uhonorowana nagrodą im. Otto Wichterle za działalność badawczą i ochronę cennych przyrodniczo ekosystemów tropikalnych.


Więcej informacji o Nagrodzie znaleźć można w Forum Akademickim.


Materiał: Forum Akademickie

Redakcja: Centrum Promocji UŁ
Dr hab. Marta Kolanowska, prof. of UL is a nominee for the “Polish Nobel Prize”


Polish research universities, including the University of Lodz, have selected their candidates for the first edition of the Heisig Prize. The award, already known as the Polish equivalent of the Nobel Prize, is to honour Polish scientists who conduct research at the highest level and whose discoveries change the world. Among the 12 nominees there is dr hab. Marta Kolanowska, prof. of UL from the Faculty of Biology and Environmental Protection.


- I am very pleased with this nomination and I would like to thank you for appreciating my research work. I have found myself among a group of great scientists, and this alone is already a great honour for me. Such competitions, apart from giving great satisfaction, draw attention to specific problems of our world. In the case of my specialisation this is an issue of deteriorating state of the nature. Therefore, I appreciate the fact that on such occasions I can make my humble plea for better care for our planet. If the species stopped disappearing, it would be the greatest reward for me, but to succeed there is still a long way ahead of us – says Professor Marta Kolanowska.


The winner will be announced on October 1, 2021 and will receive a medal and PLN 200 thousand – this is the highest Polish prize for a scientist. The distinction is to be awarded every two years.


Dr hab. Marta Kolanowska, prof. of UL from the Faculty of Biology and Environmental Protection studies biodiversity of the least explored regions of the world. She has discovered 370 species of orchids that were previously unknown to science. She has taken part in more than 20 tropical expeditions. In 2020 she was awarded with the Otto Wichterle Award for her research activity and undertaking actions for the sake of protection of naturally valuable tropical ecosystems.


Source: Forum Akademickie

Edir: Promotion Centre, UL

Poprzednia wiadomość IV Dzień Doktoranta UŁ: zaproszenie
Następna wiadomość Ruszyła rekrutacja na UŁ