10 maja, 2021 r.

Strategia UŁ 2021-2030: konsultacje ze społecznością akademicką

Strategia UŁ 2021-2030: konsultacje ze społecznością akademicką

fot. UŁ

Nasza uczelnia nieustannie się zmienia, ewoluuje. Zmiany te podyktowane są nie tylko sytuacjami, na które należy sprawnie reagować – w głównej mierze dotyczą dalekosiężnych planów, misji, ambicji, a także chęci tworzenia takiego świata, w jakim każdy z nas chciałby żyć. Aby realizować te założenia potrzebne są klarownie postawione cele i przemyślane wartości, jakie pomogą obrać całej instytucji odpowiedni kierunek. Ich projekt znalazł się we wstępnie opracowanej, nowej strategii Uniwersytetu Łódzkiego, która prezentuje wizję uczelni na lata 2021-2030.Nad dokumentem przez ostatnie miesiące pracowali członkowie władz UŁ, naukowcy i studenci z różnych wydziałów. Zespół, na który składała się tak różnorodna grupa, zbudował koncepcję, w jakiej znalazła się kolektywnie zebrana wiedza, doświadczenie i spostrzeżenia silnie umocowane w obecnych realiach – pełnych wyzwań i rozmaitych powinności.
"Uniwersytet Łódzki dzisiaj to duża uczelnia publiczna w centrum kraju, rozpoznawalna w Polsce i na świecie, mająca ambicje, by stać się uczelnią wyróżniającą się na polu nauki, biorąc pod uwagę przede wszystkim standardy uznane w międzynarodowych kręgach akademickich. Tą drogą chcemy podążać dalej. Myśląc o przyszłości Uniwersytetu Łódzkiego nie można jednak nie odnieść się do współczesnych wyzwań: nadchodzących zmian demograficznych, konieczności wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju czy pogłębiającej się cyfryzacji społeczeństwa, tak bardzo wpływających na funkcjonowanie uczelni." – czytamy w strategii.
Z kontekstem, jaki towarzyszy zaproponowanym przez zespół wartościom, można zapoznać się poniżej. Wartości to zaledwie jeden z elementów, jaki można znaleźć w obszernym opracowaniu strategii na lata 2021-2030. W dokumencie, oprócz szczegółowo nakreślonych celów strategicznych i operacyjnych, uzupełnionych o kierunki działań, przedstawione zostały koncepcje misji oraz wizji Uniwersytetu Łódzkiego.
- Pracując nad strategią kierowaliśmy się założeniami, w których na pierwszym miejscu znajdowała się doskonałość naukowa. Rzetelne prowadzenie badań, jakie w konsekwencji prowadzi do pozyskania tytułu uczelni badawczej o silnej pozycji w środowisku akademickim – tym polskim, jak i tym międzynarodowym – zawsze będzie znajdować się na szczycie listy priorytetów Uniwersytetu Łódzkiego. Zwłaszcza we współczesnym świecie, pełnym różnorodnych wyzwań, jest szczególnie istotnym, by uniwersytety brały na siebie odpowiedzialność, jaką jest dostarczanie solidnej nauki i dzielenie się efektami oraz wiedzą, jakie z niej płyną – mówi prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor UŁ.


W projekcie szczegółowo nakreślone zostały wartości, jakimi nasza instytucja powinna kierować się w nadchodzącej dekadzie. Poszukując tych, które nadadzą uczelni najlepszy kierunek, zespół ds. strategii odwołał się do motto Uniwersytetu Łódzkiego - „Veritas et Libertas”.
- Myśląc o wartościach jak o swego rodzaju drogowskazie dla naszych naukowców i studentów, mieliśmy na uwadze to, że żyjemy w czasach, które wymagają od każdego z nas odwagi. Odwagi w myśleniu i działaniu, jak również w nieuleganiu ulotnym trendom czy wpływom, a nawet naciskom zewnętrznym. Odwaga stanowiła dla nas „wartość wyjściową”, za którą podążyły kolejne, wynikające: ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek – tłumaczy prof. Agnieszka Kurczewska, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem UŁ i przewodnicząca zespołu ds. strategii.
Co ważne - nie jest to finalna wersja dokumentu – zachęcamy studentów oraz pracowników naszej uczelni do zgłaszania swoich uwag za pomocą formularza: https://forms.office.com/r/1vaK1A3jvU.Osoby preferujące dyskusje na żywo zapraszamy natomiast do udziału w konsultacjach społecznych, jakie odbędą się za pomocą MS Teams. Zaplanowane zostały dwie tury spotkań:


· 14 maja w godz. 13:00 – 15:00

· 19 maja w godz. 13:00 – 15:00- Przygotowany przez nasz zespół dokument to oczywiście ogólnie nakreślona wizja. Dopiero po jego przyjęciu zostaną podjęte prace, których efektem będzie opracowanie wskaźników i uszczegółowienie zadań – tłumaczy prof. Kurczewska – Chcemy, aby społeczność Uniwersytetu Łódzkiego brała w tym procesie czynny udział, mając właśnie na uwadze, że jest to proces, a efekty końcowe zaprezentujemy dopiero po konsultacjach społecznych i uwzględnieniu istotnych sugestii, jakie zostaną nam zgłoszone.Poprzednia wiadomość Wyjaśnić charakter naszych relacji z „Innymi”
Następna wiadomość Prof. Piotr Szukalski w Radzie ds. Społecznych