26 maja, 2021 r.

Nagroda Miasta Łodzi dla zespołu z Fil-Hist UŁ

Nagroda Miasta Łodzi dla zespołu z Fil-Hist UŁ

fot. Bartosz Kałużny, Fil-Hist UŁ

Troje badaczy z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, dr hab. prof. UŁ Grażyna Ewa Karpińska, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz oraz dr Olgierd Ławrynowicz, otrzymało Nagrodę Miasta Łodzi za etnograficzne i archeologiczne badania niedawnej przeszłości Łodzi. Zbadane w ramach trzech projektów miejsca mają szansę pojawić się na trasach turystycznych miasta i stać się wizytówką miasta. Działania naukowców wspierają również aktywizację lokalnych społeczności.


Naukowcy z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ oraz Instytutu Archeologii UŁ od kilku lat prowadzą zespołowe, interdyscyplinarne badania miejsc związanych z niedawną przeszłością Łodzi. Miejsc, które niezwykle mocno wpisane są w krajobraz i tożsamość miasta. Podstawą do przyznania nagrody stały się trzy projekty badawcze kierowane przez wspomnianych badaczy:


· „Monopol Wódczany w Łodzi. Miejsce i ludzie”

· „Grembach we wspomnieniach i źródłach”

· „Dawna siedziba Gestapo i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy al. Anstadta w Łodzi. Interdyscyplinarne badania miejsca”


Wymienione tu projekty realizowane są w ramach umów o współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z podmiotami zewnętrznymi (Monopolis – Virako Sp. z o.o., Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Instytut Pamięci Narodowej, Widzewskie Domy Kultury). W przeprowadzanych przedsięwzięciach badacze sięgają przede wszystkim do ludzkiej pamięci i wspomnień.


- Wykorzystujemy narzędzia badawcze właściwe dla etnografii i antropologii kulturowej, łącząc je z możliwościami coraz intensywniej uprawianej na świecie archeologii współczesności (ang. archaeology of the contemporary past) – wyjaśnia dr Olgierd Ławrynowicz.


Przedsięwzięcia te realizowane są oczywiście w mniej lub bardziej licznych zespołach. Prace etnograficzne i archeologiczne wspomagają niekiedy eksperci z innych dyscyplin naukowych (np. historia, historia sztuki, antropologia fizyczna).


- We wszystkie projekty zaangażowani są studenci etnologii i antropologii kulturowej oraz archeologii. Nabywają w ten sposób niezbędnych umiejętności praktycznych – dodaje dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz.


Poddane badaniom miejsca nie doczekały się wcześniej całościowych opracowań monograficznych. Nie funkcjonowały na szlakach turystycznych, nie były wizytówką miasta. Wręcz przeciwnie – z wielu powodów nie były elementem kształtowanego w ostatnich dekadach wizerunku Łodzi. Celem antropologów kultury i archeologów stało się więc zarejestrowanie pamięci o przeszłości oraz zebranie, a czasem nawet ocalenie materiałów archiwalnych, etnograficznych i archeologicznych.


- Celem naszych działań nie jest jedynie popularyzacja pozyskanej wiedzy, lecz także włączenie mieszkańców miasta w działania badawcze – ich społeczna aktywizacja i zwiększenie zaangażowania w poznawanie oraz ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego - dodaje prof. Ewa Karpińska.


Efektem projektów są m.in. publikacje książkowe, wystawy, warsztaty edukacyjno-animacyjne.


Tekst: Dr Bartosz Kałużny (Fil-Hist UŁ)

Poprzednia wiadomość Stanowisko KRASP, ZNP i "Solidarności" w sprawie szczepień
Następna wiadomość Polsko-Amerykański Program Studiów MBA na Wydziale Zarządzania