27 maja, 2021 r.

Mgr Dariusz Gwis, starszy wykładowca SJO UŁ, ekspertem SERMO

Mgr Dariusz Gwis, starszy wykładowca SJO UŁ, ekspertem SERMO

fot. M. Andrzejewski, UŁ

Mgr Dariusz Gwis, starszy wykładowca Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego, został powołany w skład ekspertów Komisji Akredytacyjnej SERMO, czyli Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Językowych. Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego będzie pomagał realizować główną misję Stowarzyszenia, którą jest konsekwentne podnoszenie poziomu nauczania języków obcych na polskich uczelniach.


Powołane w 2006 r. SERMO to stowarzyszenie skupiające kadrę kierowniczą akademickich ośrodków uczenia języków obcych. Podnosić poziom nauczania pomaga im nowy produkt - akredytacja środowiskowa.


- Uzyskanie akredytacji środowiskowej SERMO jest potwierdzeniem spełniania przez placówkę ustalonych wymagań i kryteriów jakości uczenia języków obcych. Akredytację przyznaje Komisja Akredytacyjna SERMO, która w swojej ocenie kieruje się opinią przygotowaną przez zespół ekspertów. Ekspertów powołuje KAS spośród zgłoszonych przez zrzeszone w SERMO ośrodki kandydatów. Warunkiem powołania na eksperta, oprócz oceny dotychczasowych osiągnięć, jest ukończenie specjalistycznego szkolenia – wyjaśnia mgr Dariusz Gwis, który właśnie takie szkolenie, z sukcesem, ukończył.


Do zadań ekspertów KAS należy ocena działalności danego ośrodka pod względem spełniania przez niego wymaganych kryteriów istotnie wpływających na jakość uczenia języków obcych w szkołach wyższych, między innymi warunków, w jakich się ono odbywa się, programów i metod uczenia i uczenia się, sposobu oceny jakości uczenia i działań podejmowanych w celu jej podnoszenia.


Mgr Dariusz Gwis związany jest z Uniwersytetem Łódzkim od 1982, najpierw jako student następnie od 1987 r. jako lektor, wykładowca i w końcu starszy wykładowca języka łacińskiego w Studium Języków Obcych, kierownik Zespołu Lektorów Języków Nowożytnych i Języka Łacińskiego. Wielokrotnie wybierany do Kolegium Elektorów UŁ. W roku 2020 wyróżniony został przez współpracowników wyborem do Senatu UŁ na kadencję 2020-24. Największą pasją magistra Gwisa jest przekazywanie studentom miłości do języka łacińskiego i kultury antycznej. Od wielu lat współpracuje z Katedrą Historii Filozofii oraz Centrum Filozofii Przyrody kierowanymi przez panią prof. dr hab. Elżbietę Jung, uczestnicząc w prowadzonych przez panią profesor projektach badawczych.


Materiał źródłowy: SJO UŁ, Mgr Dariusz Gwis

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość #UniLodz łączy środowiska artystyczne na 20. Fotofestiwalu
Następna wiadomość Rektor UŁ dla PAP: potrzebne niższe opłaty za publikacje